FanCode ECS Czech Republic, 2022

POTM: N.Gunasekaran - PRT vs PRS | Highlights | FanCode ECS , Czech Republic 2022 Day 7 | ECS22.267

Player of the Match: Naveen Gunasekaran (6/5) & 13(9) - PRT vs PRS| Highlights | FanCode ECS , Czech Republic 2022 Day 7 ...