FanCode ECS Czech Republic, 2022

POTM: V.Madishetty - PRB vs PRS | Highlights | FanCode ECS , Czech Republic 2022 Day 6 | ECS22.264

Player of the Match: Vamshi Madishetty (4/8) - PRB vs PRS| Highlights | FanCode ECS , Czech Republic 2022 Day 6 | ECS22.264 ...